За АМО
Представяне на AMO Society - pdf
Управителен съвет
Устав

AMO Database

Списание AMO Journal

Конференция:
AMO '09
AMO '08

Бюлетин АМО

Контакти

 

Сдружение "Авангардни материали и обработки"

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ст.н.с. д-р инж. Борис Македонски - Председател

проф. д-р инж. Тодор Нешков - Заместник председател - ТУ-София

инж. Иво Панайотов - Главен секретар - ДМТ Продукт

доц. д.т.н. инж. Александър Македонски - Член - ТУ-София

доц. д-р инж. Любомир Димитров - Член - ТУ-София


Copyright (c)
AMO Society, 2009
DMT Product