За АМО
Представяне на AMO Society - pdf
Управителен съвет
Устав

AMO Database

Списание AMO Journal

Конференция:
AMO '09
AMO '08

Бюлетин АМО

Контакти

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО СПИСАНИЕ AMO JOURNAL

В момента се подготвя пилотният брой на международното научно-техническо списание AMO Journal, издание на АМО Society.

AMO Journal има следните цели:

  • Да постигне и поддържа високо качество на публикациите с цел получаване на Impact factor.
  • Да се реферира в международни бази данни на публикации.
  • Да даде международно поле за научна изява на членовете на AMO Society.
  • Да даде платформа за PR изяви на юридически лица - университети, производствени фирми.
  • Да създаде платформа за общуване между наука и индустрията в полето на техническите науки.

Ако желаете да публикувате статия в AMO Journal молим да се запознаете с пълните технически изисквания към публикациите.

Условия за публикуване:

  • Публикациите в AMO Journal не се заплащат.
  • Всички материали, предадени за публикуване, се дават за анонимна оценка на двама рецензенти.
  • Редакакцията си запазва правото да отхвърли материал за отпечатване.
  • Материалите, предадени за публикуване, трябва да са съпроводени с подписана Декларация за авторски права (ако желаете да бъдете известени при публикуването на декларацията, моля да се запишете в нашия бюлетин).
  • Всеки публикуван автор получава авторски брой.

Ако желаете да рекламирате (или публикувате PR материал) в AMO Journal, моля да се свържете с нас.

При въпроси относно публикуване в AMO Journal не се притеснявайте да се свържете с нас.


Copyright (c)
AMO Society, 2009
DMT Product