Kонференция АМО '09
Научен комитет
Теми
Организатори
Покана

Програма
Доклади
Снимки

Сдружение АМО

АМО Journal

Конференция АМО '08

Бюлетин АМО

Контакти

 

ТЕМИ НА КОНФЕРЕНЦИЯ АМО '09

 • Механична обработка и производствени системи.
 • Материали и материалообработващи технологии и системи.
 • Нековенционални и комбинирани методи за обработка.
 • Мехатроника и мехатронни системи.
 • Технологии, машини и системи в минната промишленост.
 • Възобновяеми енергийни технологии и системи.
 • Микро- и нанотехнологии и системи.
 • Компютърно-интегрирано производство и CAD/CAM/CAE.
 • Клъстъри в производството.
 • Роботика и автоматизация.
 • Методи за изследване и контрол на материали, машини и процеси.

Официални езици: български, английски и руски.


Copyright (c)
AMO, 2009
DMT Product