Kонференция АМО '09
Научен комитет
Теми
Организатори
Покана

Програма
Доклади
Снимки

Сдружение АМО

АМО Journal

Конференция АМО '08

Бюлетин АМО

Контакти

 

ЗА АМО '09

В Кранево в периода 25 - 27.06.2009 г. се проведе 9та Международна Научно-техническа Конференция AMO '09. В конференцията взеха участие 120 учени от 13 държави, които представиха 98 доклада. По време на конференцията се проведе и лятно училище на CEEPUS.

Тази година конференцията включи разширен списък с теми, които по-добре отразяват интересите на членовете на Сдружение АМО (Авангардни материали и обработки).

Организационен комитет на АМО '09

ст.н.с. д-р инж. Борис Македонски - председател
проф. д-р инж. Тодор Нешков - зам. председател
доц. д.т.н. инж. Александър Македонски - зам. председател
проф. д.т.н. инж. Венцеслав Тошков
проф. д.т.н. инж. Виктор Анчев
доц. д-р инж. Любомир Димитров
инж. Иво Панайотов
маг. София Панайотова

На ваше внимание предлагаме информация за представенитедоклади иснимки от конференцията.


Copyright (c)
AMO, 2009
DMT Product