Конференция АМО '08
Научен комитет
Теми
Доклади
Снимки
Организатори

Конференция АМО '09

Сдружение АМО

Бюлетин АМО

Контакти

 

ТЕМИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

  • Неконвенционални и комбинирани неконвенционални методи
  • Съвременна концепция за инструменти, машини и системи
  • Повърхностни финишни обработки
  • Автоматизация и измервателни системи за финишни обработки
  • Нови материали
  • Механична обработка и производствени системи
  • CAD / CAM системи
  • Производствен мениджмънт

Copyright (c)
AMO, 2008
DMT Product