Конференция АМО '08
Научен комитет
Теми
Доклади
Снимки
Организатори

Конференция АМО '09

Сдружение АМО

Бюлетин АМО

Контакти

 

Идеята за конференцията се роди в далечната 1983 г., след като магнитно-абразивната обработка (АМО) достигна своя апогей със сформирането на първото българско-японско дружество „ТОХБУ МХ” за магнитно-абразивни машини и технологии. Първият семинар АМО’83 се проведе през месец октомври в гр. Правец. Присъстваха учени от бившия Съветски съюз (Русия, Беларус, Украйна), както и представители на търговски фирми и производители на машини от Япония и Федерална република Германия.

Значително по-масирано бе участието във втория семинар АМО’85-Златни пясъци, Варна. Пак в хотел „Интернационал на Златни пясъци се проведе и третия семинар АМО’87 (29.09. – 1.10.1987 г.). Тук те- матиката беше разширена, като обхващаше вече всички видове технологии за довършващо (финишно) обработване. Особен дял имаха процесите за електрофизично и електрохимично довършващо обработ- ване, както и методите и средствата за електрофизично въздействие на материалите с цел повишава- не на техните експлоатационни характеристики. Бяха докладвани изследвания и за нови комбинирани процеси за довършващи обработки, при които в зоната на въздействие се прилага повече от един вид енергия.

Семинарите АМО прераснаха в научно-технически конференции и се превърнаха в школа за обогатяване на знанията на технолозите от страната и чужбина. Нарасна броят на участващите чуждестранни научни работници.

АМО’89 и АМО’91 бяха проведени в гр. Ботевград. Предоставени ни бяха отлични условия, които в съче- тание с една перфектна организация от натрупания вече опит ги направиха незабравими. Последвалата тежка рецесия прекъсна двугодишната периодичност на конференциите. След 10 годиш- на пауза успяхме да съживим тази добра традиция.

Запазвайки установената вече абревиатура „АМО”, но при едно по-разширено разчитане като „Advanced Manufacturing Operations”, шестата научно-техническа конференция АМО’01 (21.06-23.06.2001) се проведе в „Международния дом на учените”, комплекс „Св.Константин и Елена”, град Варна. Бяхме приятно изненадани от факта, че към конференцията отново бе проявен значителен интерес. Присъстваха учени от Англия, Полша, Словакия, Росия, Беларусия, както и представители на средни и малки предприятия от България и Канада.

Седмата научна конференция АМО’06 се проведе през м. Септември 2006 г. в гр. Созопол. При една от- лична организация и добри условия за работа, в почивната база на ТУ – София, бяха изслушани 42 доклада.

Трудно е да се повярва, но настоящата 8-ма научна конференция е наистина юбилейна по време, вече може да се похвалим с 25-години живот на идеята АМО! За нарастналия интерес най-добре говори големия брой доклади, които са 66, както и масираното участие на наши и чуждестранни специалисти.

Да си пожелаем ползотворна работа и на добър час на осмата международна конференция – АМО’08!

Доцент д.т.н. инж. Александър Македонски
Председател „АМО’08”

Ст.н.с. ст. д-р инж. Борис Македонски
Почетен председател „АМО’08”

Доцент д-р инж. Йорданка Петрова
Секретар „АМО’08”


Copyright (c)
AMO, 2008
DMT Product