За АМО Journal
Основни теми
Представяне
Рекламна тарифа

За абонамент

AJ Бр. 1, Том 1
Логически задачи

Сдружение АМО

Бюлетин АМО

Контакти

 


ISSN:
1313-8987

СПЕЦИАЛИЗИРАНО АКАДЕМИЧНО-ИНДУСТРИАЛНО СПИСАНИЕ AMO JOURNAL

Излезе от печат първи брой на новото академично-индустриално списание AMO Journal.

AMO Journal има следните цели:

  AMO Journal, Issue 1, Vol. 1
 • Да постигне и поддържа високо качество на публикациите с цел получаване на Impact factor.
 • Да се реферира в международни бази данни на публикации.
 • Да даде международно поле за изява на членовете на AMO Society.
 • Да даде платформа за PR изяви на юридически лица - университети, производствени фирми, търговски централи.
 • Да създаде платформа за общуване между наука и индустрията.

Ако желаете да публикувате статия в AMO Journal молим да се запознаете с пълните технически изисквания към публикациите.

Условия за публикуване:

 • Публикациите в AMO Journal не се заплащат.
 • Всички материали, предадени за публикуване, се дават за анонимна оценка на двама рецензенти.
 • Редакцията си запазва правото да отхвърли материал за отпечатване.
 • Материалите, предадени за публикуване, трябва да са съпроводени с подписана Декларация за авторски права.
 • Всеки публикуван автор получава авторски брой.

Ако желаете да рекламирате (или публикувате PR материал) в AMO Journal, моля да се свържете с нас.

При въпроси относно публикуване в AMO Journal не се притеснявайте да се свържете с нас.

За възможностите за абонамент можете да прочетете тук.


Copyright (c)
AMO Society, 2009
DMT Product