За АМО Journal
Основни теми
Представяне
Рекламна тарифа

За абонамент

AJ Бр. 1, Том 1
Логически задачи

Сдружение АМО

Бюлетин АМО

Контакти

 


ISSN:
1313-8987

ТЕМИ НА AMO JOURNAL

AMO Journal публикува няколко основни вида материали:

 • Научни разработки - статии, касаещи актуални проучвания, открития и разработки. Материалите трябва да отговарят на техническите указания към авторите и задължително се публикуват на английски език. При желание на авторите е възможно материалът да бъде публикуван на два езика - български и английски или руски и английски.

  Основните научни области, в които публикуваме материали, са:

  • Механична обработка и производствени системи.
  • Материали и материалообработващи технологии и системи.
  • Нековенционални и комбинирани методи за обработка.
  • Мехатроника и мехатронни системи.
  • Технологии, машини и системи в минната промишленост.
  • Възобновяеми енергийни технологии и системи.
  • Микро- и нанотехнологии и системи.
  • Компютърно-интегрирано производство и CAD/CAM/CAE.
  • Клъстъри в производството.
  • Роботика и автоматизация.
  • Методи за изследване и контрол на материали, машини и процеси.

 • Представяния - една от целите на Сдружение АМО е да предостави платформа за обмяна на информация между индустрия и академични институции. За да изпълним тази цел публикуваме представяния на водещи производствени и учебни организации, както и на учени и приложни специалисти.

 • Публицистика - Освен научни разработки и представяния публикуваме и материали с по-обща насоченост, които са от интерес за читателите ни. Разглеждани тематики: отношения индустрия - университети; научна етика; стойност на научните публикации; преглед на новости в науката и др. Ако желаете да прочетете материал по конкретна тема, можете да се свържете с нас.

 • Други - информация за предстоящи конференции и събития; книгопис; представяния на учени и специалисти; логически задачи.

 • Copyright (c)
  AMO Society, 2009
  DMT Product